logo

راهی که دوست داریم، در جایی که دوست داریم

فرصت‌های شغلیفرصت‌های شغلی

چرا کافه بازار؟

در کافه‌بازار این فرصت را داریم تا از توانایی‌هایمان به بهترین شکل استفاده کنیم، از هم یاد بگیریم، در کنار هم رشد کنیم و با برداشتن قدم‌های کوچک اما مفید در زندگی آدم‌ها تاثیرگذار باشیم.

مزایای شغلی در کافه‌بازار

  • زمان کاری منعطف
  • صبحانه و میان‌وعده
  • بودجه تیم‌سازی
  • بودجه آموزشی
  • بیمه تکمیلی
  • سهام تشویقی
  • اتاق استراحت
  • وام کارکنان
  • هکتون